Nishan Dhakal

Nishan Dhakal

CEO
Krishna Neupane

Krishna Neupane

Marketing Manager
Bhagirath Dahal

Bhagirath Dahal

Global Manager
Suman Koirala

Suman Koirala

Manager
Kiran Tamang

Kiran Tamang

Full Stack Developer
Ghanashyam Adhikari

Ghanashyam Adhikari

Full Stack Developer
Niraj Kafle

Niraj Kafle

Project Manager